Τα βιβλία των σχολείων! 2014-2015

Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ5
Συγγραφέας : Μαντουλίδης
Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ4
Συγγραφέας : Μαντουλίδης
Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ3
Συγγραφέας : Μαντουλίδης
Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ1
Συγγραφέας : Μαντουλίδης
Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ2
Συγγραφέας : Μαντουλίδης