Τα βιβλία των σχολείων! 2014-2015

Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε1
Συγγραφέας : 17ο Θεσσαλονίκης
Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ1-2
Συγγραφέας : 17ο Θεσσαλονίκης