Τα βιβλία των σχολείων! 2014-2015

Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ1
Συγγραφέας : 18ο Καλαμαριάς
Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ2
Συγγραφέας : 18ο Καλαμαριάς