Τα βιβλία των σχολείων! 2014-2015

Τίτλος : Η Ισοτρία της Θεσσαλονίκης Στ
Συγγραφέας : 2ο Αγίου Παύλου