Τα βιβλία των σχολείων! 2014-2015

Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε2
Συγγραφέας : 2ο Φιλύρου
Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε1
Συγγραφέας : 2ο Φιλύρου