Τα βιβλία των σχολείων! 2014-2015

Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ2
Συγγραφέας : 43ο Θεσσαλονίκης
Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε2
Συγγραφέας : 43ο Θεσσαλονίκης
Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε1
Συγγραφέας : 43ο Θεσσαλονίκης