Τα βιβλία των σχολείων! 2014-2015

Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ2
Συγγραφέας : 5ο Καλαμαριάς
Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ1
Συγγραφέας : 5ο Καλαμαριάς