Τα βιβλία των σχολείων! 2014-2015

Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ-Ε
Συγγραφέας : 8ο Καλαμαριάς
Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε-Στ
Συγγραφέας : 8ο Καλαμαριάς