Τα βιβλία των σχολείων! 2014-2015

Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ
Συγγραφέας : 83ο Θεσσαλονίκης