Τα βιβλία των σχολείων! 2015-2016

Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε και Στ
Συγγραφέας : Ελπίδα