Τα βιβλία των σχολείων! 2015-2016

Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε2-Ε3
Συγγραφέας : Λαγυνά
Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε1-Ε2
Συγγραφέας : Λαγυνά