Τα βιβλία των σχολείων! 2015-2016

Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε2
Συγγραφέας : 1ο Πειραματικό
Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε1
Συγγραφέας : 1ο Πειραματικό