Τα βιβλία των σχολείων! 2015-2016

Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ1
Συγγραφέας : 105ο Θεσσαλονίκης
Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ2-3
Συγγραφέας : 105ο Θεσσαλονίκης