Τα βιβλία των σχολείων! 2015-2016

Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε1-Ε2
Συγγραφέας : 17ο Θεσσαλονίκης