Τα βιβλία των σχολείων! 2015-2016

Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε τάξη
Συγγραφέας : 2ο Αγίου Παύλου