Τα βιβλία των σχολείων! 2015-2016

Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ1 και
Συγγραφέας : 2ο Νέας Ραιδεστού
Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε1 και Ε
Συγγραφέας : 2ο Νέας Ραιδεστού