Τα βιβλία των σχολείων! 2015-2016

Τίτλος : Ιστορία Θεσσαλονίκης Ε2 και Ε3
Συγγραφέας : 3ο Ωραιοκάστρου
Τίτλος : Ιστορία Θεσσαλονίκης Ε1 και Ε3
Συγγραφέας : 3ο Ωραιοκάστρου