Τα βιβλία των σχολείων! 2015-2016

Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ τάξη
Συγγραφέας : 40ο Θεσσαλονίκης