Τα βιβλία των σχολείων! 2015-2016

Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ
Συγγραφέας : 5ο-12ο Πολίχνης
Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ-Ε
Συγγραφέας : 5ο-12ο Πολίχνης