Τα βιβλία των σχολείων! 2015-2016

Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε1
Συγγραφέας : 6ο Καλαμαριάς
Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε2
Συγγραφέας : 6ο Καλαμαριάς