Τα βιβλία των σχολείων! 2015-2016

Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ1
Συγγραφέας : 6ο Σταυρούπολης
Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ2
Συγγραφέας : 6ο Σταυρούπολης