Τα βιβλία των σχολείων! 2015-2016

Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ1
Συγγραφέας : 72ο Θεσσαλονίκης
Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ2
Συγγραφέας : 72ο Θεσσαλονίκης