Τα βιβλία των σχολείων! 2016-2017

Τίτλος : ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ2
Συγγραφέας : ΚΟΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ
Τίτλος : ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ1
Συγγραφέας : ΚΟΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ