Τα βιβλία των σχολείων! 2016-2017

Τίτλος : ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ2
Συγγραφέας : 27ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τίτλος : ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ1
Συγγραφέας : 27ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ