Τα βιβλία των σχολείων! 2016-2017

Τίτλος : ΙΣΤΟΡΙΑ Ε2
Συγγραφέας : 3o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
Τίτλος : ΙΣΤΟΡΙΑ Ε1
Συγγραφέας : 3o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
Τίτλος : ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ2
Συγγραφέας : 3o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
Τίτλος : ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ1
Συγγραφέας : 3o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ