Τα βιβλία των σχολείων! 2016-2017

Τίτλος : ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ2 ΣΤ3
Συγγραφέας : 4o ΠΥΛΑΙΑΣ
Τίτλος : ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ1 ΣΤ3
Συγγραφέας : 4o ΠΥΛΑΙΑΣ
Τίτλος : ΙΣΤΟΡΙΑ Ε1 Ε3
Συγγραφέας : 4o ΠΥΛΑΙΑΣ
Τίτλος : ΙΣΤΟΡΙΑ Ε2 Ε3
Συγγραφέας : 4o ΠΥΛΑΙΑΣ