Τα βιβλία των σχολείων! 2016-2017

Τίτλος : ΙΣΤΟΡΙΑ Ε2
Συγγραφέας : 92ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τίτλος : ΙΣΤΟΡΙΑ Ε1
Συγγραφέας : 92ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ