Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ1
Συγγραφέας : Αγίας Παρασκευής
Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ2
Συγγραφέας : Αγίας Παρασκευής