Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε2
Συγγραφέας : Αρσάκειο
Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε3
Συγγραφέας : Αρσάκειο
Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε1
Συγγραφέας : Αρσάκειο
Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ3
Συγγραφέας : Αρσάκειο
Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ1
Συγγραφέας : Αρσάκειο
Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ2
Συγγραφέας : Αρσάκειο