Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε1
Συγγραφέας : Διαπολιτισμικό Σχολείο Νέων Επιβα