Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ1,Δ5
Συγγραφέας : Μαντουλίδης
Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ2,Δ5
Συγγραφέας : Μαντουλίδης
Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ4
Συγγραφέας : Μαντουλίδης
Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ3
Συγγραφέας : Μαντουλίδης