Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε3
Συγγραφέας : 1ο Χορτιάτη
Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε1
Συγγραφέας : 1ο Χορτιάτη