Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης
Συγγραφέας : 16ο Δημοτικό Σχολείο