Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ
Συγγραφέας : 2ο Ασβεστοχωρίου
Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε
Συγγραφέας : 2ο Ασβεστοχωρίου