Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε2
Συγγραφέας : 2ο Δημοτικό Φιλύρου
Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ
Συγγραφέας : 2ο Δημοτικό Φιλύρου