Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης
Συγγραφέας : 23ο Δημοτικό
Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε2
Συγγραφέας : 23ο Δημοτικό