Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ2
Συγγραφέας : 27ο Δημοτικό
Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ1
Συγγραφέας : 27ο Δημοτικό