Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Ιστορία Θεσσαλονίκης Στ
Συγγραφέας : 3ο Δημοτικό