Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ2 Ε3
Συγγραφέας : 4ο Θέρμης
Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ1
Συγγραφέας : 4ο Θέρμης