Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε2
Συγγραφέας : 4ο Καλαμαριάς
Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε1
Συγγραφέας : 4ο Καλαμαριάς
Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ2
Συγγραφέας : 4ο Καλαμαριάς
Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ1
Συγγραφέας : 4ο Καλαμαριάς