Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε
Συγγραφέας : 4ο Πυλαίας
Τίτλος : Ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ
Συγγραφέας : 4ο Πυλαίας
Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ2
Συγγραφέας : 4ο Πυλαίας
Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ1
Συγγραφέας : 4ο Πυλαίας