Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε τάξη
Συγγραφέας : 40ο Δημοτικό