Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε1
Συγγραφέας : 43ο Δημοτικό