Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ1
Συγγραφέας : 5ο Καλαμαριάς
Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Δ2
Συγγραφέας : 5ο Καλαμαριάς