Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε1
Συγγραφέας : 6o Δημοτικό Καλαμαριάς
Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε2
Συγγραφέας : 6o Δημοτικό Καλαμαριάς