Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης
Συγγραφέας : 7ο Δημοτικό Καλαμαριάς
Τίτλος : Η ιστορία της Θεσσαλονίκης Στ
Συγγραφέας : 7ο Δημοτικό Καλαμαριάς