Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε2
Συγγραφέας : 92ο Δημοτικό
Τίτλος : Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ε1
Συγγραφέας : 92ο Δημοτικό