Παρακαλώ γυρίστε το tablet σας οριζόντια.
Επεξεργασία φύλλου
Επιλογή προτύπου
Εάν επιλέξετε πρότυπο το φύλλο σας διαγράφετε
από

Ανέβασε Εικόνες


Οδηγίες χρήσης

Προσθήκη Σελίδας Πατώντας το εικονίδιο , προσθέτουμε και άλλη σελίδα στο βιβλίο μας !
Εισαγωγή Κειμένου Εισάγουμε κείμενο ,με ένα κλίκ πάνω στην σελίδα που θέλουμε να γράψουμε
Ανέβασμα Εικόνας Πατώντας το κουμπί ' επιλογή αρχείου ' διαλέγουμε την εικόνα από τον υπολογιστή μας που θέλουμε να σηκώσουμε στο σύννεφο του ΝΟUS!
Εισαγωγή Εικόνας Με απλό σύρσιμο από την βιβλιοθήκη εικόνων ( αριστερά ), την μεταφέρουμε στο βιβλίο μας!
Ζωγράφισε Ενεργοποιούμε το πινέλο ,και έπειτα πιέζουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και βάφουμε.
Σβήσιμο Ζωγραφιάς Ενεργοποιούμε τη σβήστρα,και έπειτα πιέζουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και σβήνουμε την ζωγραφιά.
Αποθήκευση Ζωγραφιάς Αποθηκεύουμε την ζωγραφιά μας και εμφανίζεται αριστερά στις εικόνες ! Από εκεί με σύρσιμο μπορούμε να την περάσουμε στο βιβλίο μας.
Αποθήκευση Βιβλίου Αποθηκεύουμε το βιβλίο μας στο σύννεφο του ΝΟUS! Μπορούμε να το επισκεφτούμε όποτε θέλουμε!
Αφαίρεση Τελευταίας Σελίδας Πατώντας το εικονίδιο ,διαγράφουμε την τελευταία σελίδα του ηλεκτρονικού μας βιβλίου.
Διαγραφή Εικόνας Ενεργοποιούμε τη διαγραφή εικόνας από τη βιβλιοθήκη εικόνων που έχουμε στα αριστέρα μας. Έπειτα με ένα κλίκ διαγράφεται η εικόνα από το σύννεφο του NOUS!
Δημοσίευση Βιβλίου Πατώντας το εικονίδιο μπορούμε να δημοσιεύσουμε το βιβλίο μας στην κεντρική ιστοσελίδα του NOUS!