Τα βιβλία των σχολείων! 2014-2015

Τίτλος : Διαφορετικότητα 7ο Β2
Συγγραφέας : 7ο Δημοτικό Σταυρ.
Τίτλος : Διαφορετικότητα 7ο Β1
Συγγραφέας : 7ο Δημοτικό Σταυρ.