Τα βιβλία των σχολείων! 2013-2014

Τίτλος : Διαφορετικότητα Γ τάξη Ομάδα 2
Συγγραφέας : 3ο Δημοτικό Περαίας
Τίτλος : Διαφορετικότητα Γ τάξη Ομάδα 1
Συγγραφέας : 3ο Δημοτικό Περαίας